Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

Εισήγηση - 19 Δεκεμβρίου 2017


Την 19η Δεκεμβρίου 2017 έγινε η τελευταία εισήγηση για το έτος 2017. Εισηγητής ήταν ο Δικηγόρος Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Θεμελιώδεις κανόνες του δικονομικού διαχρονικού δικαίου".

Οι εισηγήσεις για το 2018 θα ξεκινήσουν στις 16 Ιανουαρίου 2018 με πρώτο εισηγητή τον επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων Βασίλειο Ρήγα, Αεροπαγίτη ε.τ., με θέμα "Ο Αριστοτέλης ως Δικονομολόγος, Ανταύγειες της ¨Περί ρητορικής τέχνης" αριστοτελικής πραγματείας στο σύγχρονο δικονομικό δόγμα".
Το πρόγραμμα των εισηγήσεων θα σταλεί στα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων και θα αναρτηθεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στην παρούσα ιστοσελίδα

Καλές Γιορτές!

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:«Θεμελιώδεις κανόνες του δικονομικού διαχρονικού δικαίου»
Μιχαήλ Γ. Μαρκουλάκης
Δ.Ν., Δικηγόρος


Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο κανόνας της άμεσης εφαρμογής του νέου δικονομικού δικαίου επί των εκκρεμών δικών


1. Το περιεχόμενο του κανόνα της άμεσης εφαρμογής
2. Οι αποκλίνουσες ειδικές μεταβατικές διατάξεις
3. Η δικαιολόγηση τoυ κανόνα της άμεσης εφαρμογής
    α. Η ιστορική διαδρομή της συζήτησης
    β. Τα πρακτικά επιχειρήματα υπέρ της άμεσης εφαρμογής του νέου δικαίου
    γ. Ο δυναμικός χαρακτήρας της δίκης

ΙΙΙ. Η κάμψη του κανόνα της άμεσης εφαρμογής
1. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας του δικαίου
    α. Το παραδεκτό των ενδίκων μέσων
    β. Το παραδεκτό και η ισχύς των αποδεικτικών μέσων
2. Η κάμψη του κανόνα της άμεσης εφαρμογής επί εκτεταμένων μεταβολών

IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου