Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Εισήγηση - 15 Δεκεμβρίου 2015Την 15η Δεκεμβρίου 2015 έγινε η τελευταία εισήγηση για το έτος 2015. Εισηγητής ήταν ο Δικηγόρος Αθηνών Γεώργιος Κόντης, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Ζητήματα κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το εθνικό και το κοινοτικό δικονομικό δίκαιο".

Οι εισηγήσεις για το 2016 θα ξεκινήσουν στις 12 Ιανουαρίου 2016, με πρώτο εισηγητή τον πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων Βασίλειο Ρήγα, Αρεοπαγίτη ε.τ. Το πρόγραμμα των εισηγήσεων θα σταλεί στα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων και θα αναρτηθεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Καλές Γιορτές!Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
15 Δεκεμβρίου 2015
Γεώργιος Ι. Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Θέμα: «Ζητήματα κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το εθνικό και το κοινοτικό δικονομικό δίκαιο».

1. Η έννοια της χρηματικής απαιτήσεως κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο
1α. Η τραπεζική χρηματική κατάθεση ως βάση χρηματικής απαίτησης
1β. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κινητών αξιών, άυλων τίτλων και χρηματοπιστωτικών μέσων
2. Η έννοια του τρίτου
2α. Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου
3. Η συντέλεση της κατάσχεσης
3α. Μορφές αποδυνάμωσης επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης
4. Η έννοια της μελλοντικής χρηματικής απαίτησης
4α. Ακρίβεια δήλωσης πιστωτικού ιδρύματος, στην οποία περιέχεται επιφύλαξη μελλοντικού συμψηφισμού
5. Σύγχρονες μορφές δεσμεύσεως τραπεζικών λογαριασμών εκτός του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
5α. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών βάσει του άρθρου 30 § 5 περ.ε΄ του ν.3296/2004 από το Σ.Δ.Ο.Ε.
5β. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου 48 § 1 του ν.3691/2008 για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
5γ. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 14 του ν.2523/1997 για τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου
5δ. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου 2 ν.4022/2011 σχετικά με πράξεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων
5ε. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρο 30 Β § 5 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
5στ. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμων δυνάμει του Κανονισμού 655/2014 σχετικά με τη διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών για τη διευκόλυνση της ανάκτησης απαιτήσεων στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις
  • Η έννοια των αστικών και εμπορικών υποθέσεων
  • Η έννοια της διασυνοριακής διαφοράς
  • Ex parte διαδικασία
6. Το ζήτημα των χρονικών ορίων της ασκήσεως ανακοπής και αιτήσεως αναστολής της επισπευδόμενης με το κατασχετήριο εκτέλεσης
7. Ζητήματα ακατάσχετου
7α. Το ακατάσχετο του μισθού κατά τον ΚΠολΔ
7β. Το ακατάσχετο των καταθέσεων κατά το ιδιωτικό δίκαιο
8. Η αναγκαστική κατάσχεση βάσει του Κ.Ε.Δ.Ε.
9. Το ακατάσχετο του μισθού κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.
10. Το ακατάσχετο των καταθέσεων κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου