Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Εισήγηση - 1 Δεκεμβρίου 2015Την 1η Δεκεμβρίου 2015 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αθηνών Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Η αναγνωριστική αγωγή για έννομη σχέση προς τρίτο"
Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
1η Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 20:00
Αίθουσα διαλέξεων του Δ.Σ.Α.


«Η αναγνωριστική αγωγή για έννομη σχέση προς τρίτο»
Μιχαήλ Γ. Μαρκουλάκης
Δ.Ν., ΔικηγόροςΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΙΙ. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

1. Η ιστορική διαδρομή: από την ουσιαστική στην αμιγώς δικονομική θεώρηση της αναγνωριστικής αγωγής
α. Η ουσιαστική θεώρηση της αναγνωριστικής αγωγής
β. Η δικονομική θεώρηση – Η αξίωση για παροχή ένδικης προστασίας
γ. Η εξέλιξη στο ελληνικό δίκαιο
2. Τα επιχειρήματα της κρατούσας άποψης
α. Η πρακτική αναγκαιότητα της αναγνωριστικής αγωγής για ξένη έννομη σχέση
β. Η οικονομία της δίκης
γ. Ο σκοπός και η λειτουργία της αναγνωριστικής αγωγής
δ. Το επιχείρημα από το γράμμα του νόμου
ε. Ενδιάμεσο συμπέρασμα


ΙΙΙ. Η ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ

1. Επιχειρήματα κατά της πρακτικής αναγκαιότητας της αναγνωριστικής αγωγής για ξένη έννομη σχέση
α. Η ύπαρξη άλλων δικονομικών μηχανισμών
β. Η ύπαρξη έννομης σχέσης μεταξύ των διαδίκων: Παραδείγματα από την  νομολογία
2. Επιχειρήματα κατά της ορθότητας της κρατούσας άποψης
α. Η αντίφαση της κρατούσας άποψης: Η μη δέσμευση του τρίτου από το δεδικασμένο και το πρόβλημα του εννόμου συμφέροντος
β. Η ασυμβατότητα της αναγνωριστικής αγωγής για ξένη έννομη σχέση προς
το σύγχρονο δικονομικό σύστημα: Το πρόβλημα της νομιμοποίησης και της σύνδεσης με το ουσιαστικό δίκαιοΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου