Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Εισήγηση - 22 Νοεμβρίου 2016

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αθηνών Σωτήρης Δεμπεγιώτης, Δ.Ν., με θέμα "Διαιτητική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού".

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – 22.11.2016

Σωτήρης Ι. Δεμπεγιώτης
Δικηγόρος, Δ.Ν.

Διαιτητική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Σχέση και αλληλεπίδραση των υπό εξέταση τομέων δικαίου
2. Νομιμότητα υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών ανταγωνισμού
3. Οι ιδιώτες ως όργανα εφαρμογής των άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ 
4. Ένταξη θεσμού διαιτησίας στο σύστημα εφαρμογής των Άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ μέσω αστικών αξιώσεων (private enforcement)  
5. Ιδιωτικοδιεθνολογικός χαρακτήρας των άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ 

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ  
1. Nordsee: Νομικά ζητήματα και κρίση του Δικαστηρίου
2. Eco Swiss: Νομικά ζητήματα και κρίση του Δικαστηρίου
3. De lege lata συμπεράσματα

ΙΙΙ. ΒΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101-102 ΣΛΕΕ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Τα Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ ως τμήμα της lex contractus 
2. Τα Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ ως τμήμα της lex loci arbitri
3. Τα Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ ως τμήμα της lex loci executionis
4. Καθήκον διαιτητών/δικαστών περί αυτεπάγγελτης εφαρμογής των Άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ
5. Δυνατότητα αποφυγής ή καταστρατήγησης των Άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ μέσω της διαιτησίας;

IV. ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η νομολογία Eco Swiss και η αρχή της «δεύτερης ματιάς»
2. Ευρύτερη έκταση ελέγχου διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού
3. Ένταση ελέγχου διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού
4. Ο χαρακτήρας της παράβασης των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ
5. Απουσία ενιαίου κριτηρίου – Δυνατότητα forum shopping Ο κ. Δεμπεγιώτης ανέφερε ότι το θέμα της εισήγησής του αναπτύσσεται και στο βιβλίο του  "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ και εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού" που κυκλοφορεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου