Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Εισήγηση - 13 Δεκεμβρίου 2016


Την 13η Δεκεμβρίου 2016 έγινε η τελευταία εισήγηση για το έτος 2016. Εισηγητής ήταν ο Δικηγόρος Αθηνών Αλέξανδρος Κανδαράκης με θέμα "Αμοιβές δικηγόρων στις δίκες απαλλοτριώσεων".

Οι εισηγήσεις για το 2017 θα ξεκινήσουν στις 10 Ιανουαρίου 2017, με πρώτο εισηγητή τον Β. Σκουρή, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τ. Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το πρόγραμμα των εισηγήσεων θα σταλεί στα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων και θα αναρτηθεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στην παρούσα ιστοσελίδα

Καλές Γιορτές!

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Συνεδρίαση Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016

Εισήγηση Αλέξανδρου Μιχ. Κανδαράκη, Δικηγόρου Δ.Σ.Α.


Θέμα: Αμοιβές δικηγόρων στις δίκες απαλλοτριώσεων.

---------------------------------------------------------------------------

1.  Α.Ν. 1731/1939 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
2.  N. 3693/1957 άρθρο 22
3.  Ν.Δ. 797/1971 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (άρθρο 17 παρ. 4)
4.  Ν.Δ.  446/1974 (άρθρο 1 μόνο)
5.  Νομολογιακή θέση των ΟλΑΠ 681 και 682/1976
6.  Ν.1093/1980 και Ν.1868/1989
7.  Μεταστροφή της Νομολογίας δια των ΟλΑΠ 13,17,18 και 19/2000
8.  Ν. 2882/2001 Κ.Α.Α.Α. (άρθρο 18 παρ. 4)
9. Ν. 3130/2003 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Α.Α.Α. σχετικά με την αμοιβή των δικηγόρων
10.  Νομολογιακές θέσεις ως προς το περιεχόμενο της διατάξεως του άρθρου 18 παρ. 4 εδ. ε’ του Κ.Α.Α.Α.
11.   Αμοιβή δικηγόρου κατά την τακτική διαδικασία
12.  Περισσότεροι του ενός δικηγόροι αναμειχθέντες στην ίδια   υπόθεση απαλλοτριώσεως
13. Αμοιβή δικηγόρου για αγωγή αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης και αγωγή καταβολής αυτής
14.  Αμοιβή δικηγόρου σε περίπτωση ανάκλησης της απαλλοτρίωσης αν και είχε καθοριστεί προσωρινή αποζημίωση
15.  Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος
16.  Κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών κατά Ν. 3919/2011
17.  Ενεργητική νομιμοποίηση δικηγόρου για άσκηση αγωγής καταβολής της αμοιβής του
18.  Καταβολή Φ.Π.Α.
19.  Συνταγματικότητα διατάξεων Ν.Δ. 410/1995, Ν. 2730/1999 και Ν. 4070/2012
20.  Επίλογος Ο κ. Κανδαράκης ενημέρωσε ότι η εισήγησή του θα δημοσιευτεί σε νομικό περιοδικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου