Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Εισήγηση - 8 Μαρτίου 2016Την 8η Μαρτίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Βασίλειος Χατζηϊωάνου, Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα "Ζητήματα από την εφαρμογή της εκουσίας δικαιοδοσίας κατά την κήρυξη της πτώχευσης"


 Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016


«Ζητήματα από την εφαρμογή της εκουσίας δικαιοδοσίας κατά
την κήρυξη της πτώχευσης»

του Βασιλείου Α. Χατζηϊωάννου,
Λέκτορα της Νομικής Σχολής Θράκης, Δικηγόρου


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. Η κήρυξη της πτώχευσης ως υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας
1. Η εκουσία δικαιοδοσία ως «διαδικασία των πτωχευτικών δικών» 
2. Νομοθετικός σκοπός υπαγωγής υποθέσεων στην εκουσία δικαιοδοσία
3. Διάκριση «γνήσιων - μη γνήσιων» υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας
ΙΙ. Πρόσωπα που εκκινούν την διαδικασία και χαρακτηρισμός των υποθέσεων
1. Οφειλέτης: Γνήσιες υποθέσεις
2. Λοιπά πρόσωπα: Μη γνήσιες υποθέσεις
 
3. Συμμετοχή στη δίκη λοιπών προσώπων εκτός του αιτούντος
(α) Τρόποι κτήσης της ιδιότητας του διαδίκου 
(β) «Εκ του νόμου διάδικος»: Η σημασία του ζητήματος σε σχέση με την θέση του οφειλέτη
 
4. Ειδικώς η παθητική νομιμοποίηση του οφειλέτη
ΙΙΙ. Τρόποι εκκίνησης της διαδικασίας
1. Αίτηση 
2. Ανταίτηση και παρεμπίπτουσα αίτηση
 
3. Αίτηση δια των παρεμβάσεων;
 
4. Υποβολή αιτήματος πτώχευσης με λοιπά ένδικα βοηθήματα;
IV. Τρόπος άσκησης της αίτησης
V. Το ορισμένο κι εμπρόθεσμο της αίτησης
1. Στην αίτηση του οφειλέτη
(α) Ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο
 
(β) Λοιπά απαραίτητα περιστατικά
 
(γ) Επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα
(δ) Η προθεσμία της αίτησης
2. Στην αίτηση των λοιπών προσώπων
(α) Ελάχιστο ορισμένο περιεχόμενο – Έννομη συνέπεια ελλείψεων
(β) Λοιπά στοιχεία παραδεκτού της αίτησης
 
(γ) Η προθεσμία της αίτησης
VI. Προφορική συζήτηση και υποχρέωση κατάθεσης προτάσεων μετά το ν. 4335/2015
VII. Ερημοδικία
VIII. Απόδειξη: H κυριαρχία του ανακριτικού συστήματος
IX. Περάτωση της δίκης με έκδοση απόφασης. Το περιεχόμενό της
1. Περάτωση με έκδοση απορριπτικής απόφασης
(α) Εξαιτίας τυπικών παραλείψεων και κωλυμάτων
(β) Εξαιτίας μη συνδρομής των προϋποθέσεων κήρυξης της πτώχευσης.
 
(γ) Εξαιτίας έλλειψης (επαρκούς) περιουσίας
 
(δ)
Eξαιτίας καταχρηστικής άσκησης της αίτησης 
(ε) Αυτεπάγγελτη εφαρμογή ή κατόπιν ένστασης;
2. Περάτωση με έκδοση απόφασης κήρυξης της πτώχευσης.
X. Άμεση ισχύς της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση – Σκέψεις περί τελολογικής συστολής.
XI. Τελικές σκέψεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου