Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Εισήγηση - 22 Μαρτίου 2016Την 20η Μαρτίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Δημήτρης Θεοχάρης, LL.M., Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου σχετικώς με τη Διαμεσολάβηση ως τρόπο επιλύσεως των ιδιωτικών διαφορών".Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Εισήγηση
Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου σχετικώς με τη Διαμεσολάβηση ως τρόπου επιλύσεως των ιδιωτικών διαφορών
Εισηγητής: Δημήτρης Θεοχάρης, Δικηγόρος, L.L.M., Δ.Ν.

Αθήνα, 22.3.2016

Περίγραμμα εισήγησης
 1. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση.
A. Έγγραφος τύπος του εγγράφου
Β. Νομική Φύση
Γ. Έννομες συνέπειες
2. Το πρακτικό διαμεσολάβησης και η εκτελεστότητα των συμφωνιών από τη διαμεσολάβηση
Α. Έγγραφος τύπος-περιεχόμενο-χρησιμότητα
Β. Νομική φύση
Γ. Εκτελεστότητα

3.  Το απόρρητο της διαμεσολάβησης
Α. Εννοιολογική ανάλυση
Β. Έκταση εφαρμογής του απορρήτου
Γ. Τύπος συμφωνίας απορρήτου
Δ. Υποκειμενικά όρια του απορρήτου
Ε. Αντικειμενικά όρια του απορρήτου
Στ. Δικονομικές πτυχές του απορρήτου
4. Η παραγραφή και οι αποσβεστικές προθεσμίες στη διαμεσολάβηση
Α. Η επιλογή του νομοθέτη για μια suigenerisδιακοπή παραγραφής
Β. Η υποκειμενική ισχύς της διακοπής της παραγραφής
Γ. Η αντικειμενική έκταση της διακοπής της παραγραφής

5.  Οι νεοπαγείς διατάξεις του ΚΠολΔ για τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και η πρακτική τους σημασία.
Α. Αναφορά και κριτική νέων ρυθμίσεων
Β. Ένα υποχρεωτικό προστάδιο χρήσης της διαμεσολάβησης: αποτελεί περιορισμό της πρόσβασης στο φυσικό δικαστή;
  Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι η εισήγησή του θα δημοσιευτεί στην Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου