Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Εισήγηση - 12 Δεκεμβρίου 2017


Την 12η Δεκεμβρίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα "Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου".


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων

12.12.2017

 


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καθηγητή Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού


Ι. Αναιρετικός έλεγχος της παραβίασης της διάταξης του άρθρου 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ[1]
1.       Έννοια και περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ
2.      Ο αναιρετικός έλεγχος της παραβίασης της διάταξης του άρθρου 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ
3.      Ο χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου 544 ΚΠολΔ

ΙΙ. Δέσμευση κατ’ άρθρο 580 § 4 ΚΠολΔ[2] ως προς το κριθέν νομικό ζήτημα και εξουσίες του δικαστηρίου της παραπομπής
1.       Έννοια νομικού ζητήματος
2.      Εξουσία του δικαστηρίου της παραπομπής να απορρίψει την αγωγή ως απαράδεκτη ή ως αόριστη[1] Άρθρο 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ: «Αναψηλάφηση επιτρέπεται μόνο…..7) αν ο διάδικος που ζητεί την αναψηλάφηση βρήκε ή πήρε στην κατοχή του μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης νέα κρίσιμα έγγραφα τα οποία δεν μπορούσε να τα προσκομίσει εγκαίρως από ανώτερη βία ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικός του ή τρίτος που είχε συνεννοηθεί με τον αντίδικό του και των οποίων την ύπαρξη αγνοούσε, όπως αγνοούσε και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο κατά τη διάρκεια της δίκης,…».
[2] Άρθρο 580 § 4 ΚΠολΔ: «Οι αποφάσεις της ολομέλειας και των τμημάτων  του  Αρείου Πάγου δεσμεύουν  τα δικαστήρια που ασχολούνται με την ίδια υπόθεση ως προς τα νομικά ζητήματα που έλυσαν».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου