Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Εισήγηση - 3 Νοεμβρίου 2015Την 3η Νοεμβρίου 2015 ξεκίνησαν οι εισηγήσεις της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων για την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015. Εισήγηση έκανε ο Αρεοπαγίτης Δημήτριος Κράνης, με θέμα "Οι τροποποήσεις του Κώδικα Πολιτκής Δικονομίας". Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:


Δημήτρης Κράνης

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣΟι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015)

Εισήγηση στην ΕΕΔ / 3 Νοεμβρίου 2015
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

   Ι. Βιβλίο πρώτο: Γενικές διατάξεις [άρθρ. 47, 79 (89, 91), 94§2, 115§§2&3, 128§1, 143§1]

   ΙΙ. Βιβλίο δεύτερο: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια [άρθρ. 208-214, 214 Α-Γ (233§§ 2-4), 215§2, 223, 228 (231, 237-238), 244, 260§2, 283§2, 287§1, 294§1, 302§1, 340§1, 393§1, 421-424]

   ΙΙΙ. Βιβλίο τρίτο: 'Ενδικα μέσα [άρθρ. 496§3, 498§2, 518§2, 524§2, 527, 544 αριθ. 6, 560 αριθ. 5&6, 562§4, 565§1, 571, 581§2, 585]

   IV. Βιβλίο τέταρτο: Ειδικές διαδικασίες [άρθρ. 591]

   V. Βιβλίο πέμπτο: Ασφαλιστικά μέτρα [άρθρ. 682§1, 686§§1,5&6, 689, 691§3, 691Α, 693, 697, 724, 729§5, 734§5]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου