Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Εισήγηση - 10 Νοεμβρίου 2015Την 10η Νοεμβρίου 2015 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης Ηλίας Ηλιακόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Οι νέες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως".


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-11-2015 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣΑ
Ώρα 8.00 μμ
Του Ηλία Ν. Ηλιακόπουλου, Δρ.Ν. , Δικηγόρου
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.Εισαγωγή- Προδιάθεση
2. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές
Παρουσιάζονται οι γενικές γραμμές που θα διέπουν πλέον το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης με στόχο την απλούστευση και ταχύτατη περάτωση της εκτελεστικής διαδικασίας – χρονικά στάδια άσκησης ανακοπών – φύση ανακοπής.
3.Τροποποιήσεις στην προδικασία
Κατάργηση των περιλήψεων κατασχετήριας έκθεσης- ανάρτηση αποσπάσματος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δ.Δ.Δ.- προβλήματα δημοσιότητας
4.Οι πολλαπλές κατασχέσεις στον Νέο κώδικα Πολιτικής Δικονομίας- διερεύνηση του νέου θεσμού σε σύγκριση με την Γερμανική έννομη τάξη- πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα . Ερώτημα αν οι πολλαπλές κατασχέσεις συνοδευτούν από πολλαπλές ανακοπές! Τι επιδιώκεται τελικά με τις πολλαπλές κατασχέσεις; Αρχή προτεραιότητας στις πολλαπλές κατασχέσεις;!
5.Τροποποιήσεις στην κύρια διαδικασία του πλειστηριασμού. Αναβάθμιση συστήματος των γραπτών προσφορών . Περιορισμός της εγγυοδοσίας στο 30% της τιμής προσφοράς- Κατάθεση πλειστηριάσματος και με επιταγή- κατάθεση ακατάσχετη- εκτός πτωχευτικής περιουσίας και δεσμεύσεων Δημοσίου.
6.Κατάταξη των δανειστών στον πίνακα πλειστηριασμού.
Μερική τροποποίηση άρθρου 975- δικαιότερη κατάταξη του πίνακα κατάταξης- υπολογισμός απαιτήσεων δεύτερης τάξης, όχι μόνον με χρόνο διενέργειας πλειστηριασμού αλλά και της κήρυξης της πτώχευσης. Στην τρίτη τάξη αφαίρεση απαιτήσεων Δασκάλων και Δικηγόρων με αμοιβή κατ’ υπόθεση- Προστέθηκαν απαιτήσεις Δημοσίου από Φ.Π.Α.. Στην πέμπτη τάξη καλείται το Δημόσιο και οι ΟΤΑ για απαιτήσεις του από κάθε αιτία- Άρθρο 976, ικανοποίηση και μη προνομιούχων απαιτήσεων σε ποσοστό 10% του εκπλειστηριάσματος - Άμεση είσπραξη εκπλειστηριάσματος και χωρίς τελεσίδικη απόφαση- τυχαία κατάταξη.
7.Λοιπές ουσιώδεις τροποποιήσεις .
Απόρρητο καταθέσεων δεν αντιτάσσεται έναντι δανειστών- εμπορική αξία του ακινήτου- σύντμηση προθεσμιών- σύντμηση προθεσμίας καταγγελίας μίσθωσης- προθεσμία αναστολής 1000
8.Προσωπική κράτηση
Δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων κατά τελεσίδικης απόφασης προσωπικής κράτησης
9.Επίλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου