Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Εισήγηση - 14 Μαρτίου 2017

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων η Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα "Η κατ΄ άρθρο 246 ΚΠολΔ συνεκδίαση υποθέσεων και ειδικότερα ζητήματα μετά την ισχύ του ν. 4335/2015".Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:   Η ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 246 ΚΠολΔ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  και  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ    ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ν. 4335/2015


                                                                                          Καλλιόπη Μακρίδου
                                                                                           Καθηγήτρια Α.Π.Θ


Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  246 ΚΠολΔ. 


ΙΙ. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 246 ΚΠολΔ. 


ΙΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ- ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
  Α.  Ιδιότητα του διαδίκου κάθε δίκης στην συνεκδικασθείσα αγωγή.

  Β. Κατάθεση προτάσεων στην κοινή διαδικασία.

  Γ. Ζητήματα απόδειξης.
 
 Δ. Έφεση κατά της τελειωτικής ή κατά οριστικής απόφασης επί κάθε συνεκδικαζόμενης αγωγής.


 IV. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ν. 4335/2015                  
    Α. Συνεκδίκαση αγωγών κατά την τακτική ή την ίδια ειδική διαδικασία όταν η μία εξ αυτών ασκήθηκε προ της ισχύος του ν. 4335/2015 και η άλλη υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 .

   Β. Συνεκδίκαση αγωγών της τακτικής διαδικασίας που εκκρεμούν όταν για την πρώτη αγωγή έχει διαταχθεί η εξέταση μαρτύρων κατ’άρθρο 237 παρ.6 ΚΠολΔ.

  Γ. Συνεκδίκαση αγωγών διάφορων διαδικασιών που ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία των περιουσιακών διαφορών.

  Δ. Συνεκδίκαση αγωγών κλπ της εργατικής διαδικασίας κατ’άρθρ. 614 παρ.3 δ’ ΚΠολΔ. Η κ. Μακρίδου ενημέρωσε ότι η εισήγησή της θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος της ΕΠολΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου