Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Εισήγηση - 21 Μαρτίου 2017


Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων o Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα "Ηλεκτρονικά έγγραφα - Σκέψεις για τον νέο Κανονισμό 910/2014".

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών


Ηλεκτρονικά έγγραφα
Σκέψεις για το νέο κανονισμό 910/ 2014
Ι. Πεδίο εφαρμογής - Οριοθέτηση
1. Καθ' ύλην
α) Υπηρεσίες “εμπιστοσύνης”
β) Όχι κλειστά δίκτυα
2. Κατά χρόνον - Εξουσιοδοτήσεις
3. Κατά τόπον - ΙΔΔ

ΙΙ. Η κύρια μεταρρύθμιση
1. Το δίλημμα: Ελευθερία (ανταγωνισμού) ή ασφάλεια (προσωπικών δεδομένων);
2. Η απάντηση: “Προηγμένη” υπογραφή βασισμένη σε “εγκεκριμένο πιστοποιητικό”

ΙΙΙ. Λοιπές μεταβολές
1. Δημόσια έγγραφα: Προς ένα ευρωπαϊκό e-Apostille
2. Διαφοροποίηση της ευθύνης των παρόχων
3. Επιστροφή στην θεωρία του βουλητικού οργάνου
4. Πράξεις οικογενειακού ή κληρονομικού δικαίου;

IV. Tο κύριο ζήτημα
Η νομική μεταχείριση των «μη εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών

V. Εxcursus
Τι μέλλον έχει η γενναιοδωρία του έλληνα νομοθέτη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου