Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Εισήγηση - 8 Νοεμβρίου 2016

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Γεώργιος Ιατράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος Ηρακλείου και Καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης, με θέμα "Τα εικονικά νομίσματα (bitcoin, ripple κ.α.), μια άλλη θεώρηση της έννοιας του χρήματος".

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:Γ. Ιατράκης
Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Δ.Ν. Δικηγόρος

Τα εικονικά νομίσματα (bitcoin, ripple κ.α.), μια άλλη θεώρηση της έννοιας του χρήματος»

Ι) Εισαγωγικές παρατηρήσεις
    α) Βασικές έννοιες περί χρήματος
    β) Νέα  νομισματικά μορφώματα
ΙΙ) Το ιδεολογικό υπόβαθρο  των εικονικών νομισμάτων
    α) Η ανεξαρτησία των εικονικών νομισμάτων από τις κρατικές και τραπεζικές αρχές.
    β) Η ανωνυμία των συναλλαγών με εικονικά νομίσματα
ΙΙΙ) Ορολογικές προσεγγίσεις 
ΙV) Διακρίσεις εικονικών νομισμάτων
V) Η έκδοση των εικονικών νομισμάτων
VΙ) Η έκδοση των αποκεντρωμένων  εικονικών νομισμάτων μέσω της εκκαθάρισης των συναλλαγών με εικονικά νομίσματα
VΙΙ) Το (διαδικτυακό) περιβάλλον λειτουργίας των εικονικών νομισμάτων
VΙΙI) Το εικονικό χρήμα ως ιδεατή μονάδα και ταυτόχρονα ως πρωτόκολλο λειτουργίας και διακίνησής του
ΙΧ) Η νομική φύση των εικονικών νομισμάτων
    α) Υπό το πρίσμα του χρήματος υπό ευρεία έννοια
    β) Υπό το πρίσμα του χρήματος υπό στενή έννοια
    γ) Ως συμβατικά (ιδιωτικά) μέσα πληρωμής (και όχι μόνο)
Χ) Η ρύθμιση των εικονικών νομισμάτων και η ένταξή τους στην εσωτερική έννομη τάξη
ΧΙ) Συμπεράσματα

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου