Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Εισήγηση - 12 Ιανουαρίου 2016

Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το 2016!
Την πρώτη εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων για το 2016 έκανε την 12η Ιανουαρίου 2016 ο Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ. και πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, με θέμα "Δικαστική βούληση, δήλωσης αυτής και ερμηνεία της δικαστικής αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔ"


Μετά το πέρας της εισήγησης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Κλαμαρής, ενημέρωσε ότι εκτός των εκδηλώσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί θα γίνει στις 17/5/2016 εκδήλωση στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών προς τιμή του Γεωργίου Μητσοπούλου, πρώην προέδρου της Ενώσεως, με ομιλητές τους καθηγητές Γεώργιο Ορφανίδη από την Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευαγγελία Ποδηματά από την Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Καλαβρό από την Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τον Νικόλαο Κλαμαρή, Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων.
Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:


Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
12 Ιανουαρίου 2016
Εισηγητής: Βασίλειος Ρήγας


Δικαστική βούληση, δήλωση αυτής
και ερμηνεία της δικαστικής αποφάσεως,
κατά τον ΚΠολΔ

  Διάγραμμα


   Ι. Η δικαστική απόφαση
      Α. Εισαγωγικά
      Β. Ως πολιτειακή πράξη
      Γ. Ως διαδικαστική πράξη
      Δ. Ως λογική δομή
      Ε. Ως βούληση και δήλωση βουλήσεως
      ΣΤ. Ελαττώματα της δικαστικής αποφάσεως

   ΙΙ. Η βούληση
      Α. Εν γένει
      Β. Κατά το Ιδωτικό και Ποινικό Δίκαιο
      Γ. Δικαστική βούληση και Δικονομικό Δίκαιο
      Δ. Σύγκριση δικαστικής βουλήσεως και λοιπών ειδών βουλήσεως

   ΙΙΙ. Η δήλωση βουλήσεως
      Α. Εν γένει
      Β. Δήλωση ιδωτικής βουλήσεως
      Γ. Δήλωση δικαστικής βουλήσεως
    Δ. Σύγκριση δηλώσεως δικαστικής βουλήσεως και δηλώσεως λοιπών ειδών βουλήσεως

   IV. Ελαττώματα της δηλώσεως δικαστικής βουλήσεως

   V. Ερμηνεία της δικαστικής αποφάσεως
      Α. Αντικείμενο της ερμηνείας
      Β. Τα στάδια ερεύνης
    Γ. Τα ερμηνευτικώς ιάσιμα ελαττώματα – Ουσιαστική προϋπόθεση της ερμηνείας: «ασάφεια γεννώσα αμφιβολία»
     Δ. Κενό της δικαστικής βουλήσεως – Σιωπή και υποθετική βούληση του δικαστηρίου
      Ε. Τρόπος, πηγές και όρια της ερμηνείας
      ΣΤ. Επίμετρο


Νομοθετικά κείμενα
ΚΠολΔ
316: Αν απόφαση είναι διατυπωμένη με τρόπο που γεννά αμφιβολίες ή είναι ασαφής, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος, να την ερμηνεύσει με νέα του απόφαση έτσι που η έννοιά της να γίνει αναμφίβολη, η ερμηνεία όμως δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει το διατακτικό της απόφασης που ερμηνεύεται.
ΑΚ
173: Κατά την ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις.
200: Οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου