Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Εισήγηση - 17 Μαΐου 2016


Την 17η Μαΐου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Herbert Roth, Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Ρέγκενσμπουργκ και Πρόεδρος της Ένωσης Καθηγητών Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessrechtslehervereinigung), με θέμα "Ιδιωτική πραγμάτωση του Δικαίου στην πολιτική δίκη". Το κείμενο της εισήγησης θα δημοσιευθεί στην Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας.


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Εισήγηση – 17 Μαΐου 2016


Ιδιωτική πραγμάτωση του Δικαίου στην πολιτική δίκη

Καθηγητής Herbert Roth (Χέρμπερτ Ροτ)
Πανεπιστήμιο Regensburg (Ρέγκενσμπουργκ)


Απόδοση στα ελληνικά
Μύρων Εμμ. Γιαννακάκης
Δικηγόρος – Rechtsanwalt
Μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών & Νυρεμβέργης


Περιεχόμενα

Ι. Έννοια και Σημασία
ΙΙ. Επιρροή στην κλασσική πολιτική δίκη
1.      Πραγμάτωση ιδιωτικών δικαιωμάτων
2.      Προστασία θεσμών
ΙΙΙ. Κοινωνία και πολιτική δίκη
1.      Αφετηρία
2.      Η αντίληψη του αμερικανικού δικαίου
3.      Υποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
IV. Μορφές ιδιωτικής πραγμάτωσης στην γερμανική πολιτική δικονομία
            1. Κίνητρο για τον ενάγοντα
2. Είδη
            α) Συλλογική αγωγή
            β) Αγωγές αποζημίωσης σύμφωνα με το δίκαιο συμπράξεων επιχειρήσεων
            γ) Δίκαιο καταναλωτή
            δ) Ομαδικές αγωγές
3. Αξιολόγηση των ειδικών δικονομικών δικαίων
V. Η αποτελεσματικότητα του κλασσικού δικονομικού δόγματος
            1. Ελληνικό και γερμανικό εσωτερικό δόγμα
            2. Η διδασκαλία του «ανοιχτού» σκοπού της δίκης
            3. Περί της διαφοράς μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
VI. Σύνοψη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου