Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Εισήγηση - 5 Μαΐου 2015

Την 5η Μαΐου 2015 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Κατηφόρης με θέμα "Η εφαρμογή του άρθρου 34 σημ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 στις ασυμβίβαστες αποφάσεις του ιδίου κράτους-μέλους".