Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Εισήγηση - 24 Νοεμβρίου 2015

Την 24η Νοεμβρίου 2015 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αθηνών Αναστάσιος Ρούτσης, με θέμα "Τινά περί των διακριτών ορίων μεταξύ αμέσου και εμμέσου αντιπροσωπεύσεως"


Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Εισήγηση - 10 Νοεμβρίου 2015Την 10η Νοεμβρίου 2015 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης Ηλίας Ηλιακόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Οι νέες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως".


Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Εισήγηση - 3 Νοεμβρίου 2015Την 3η Νοεμβρίου 2015 ξεκίνησαν οι εισηγήσεις της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων για την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015. Εισήγηση έκανε ο Αρεοπαγίτης Δημήτριος Κράνης, με θέμα "Οι τροποποήσεις του Κώδικα Πολιτκής Δικονομίας".