Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Εισήγηση - 23 Φεβρουαρίου 2016Την 23η Φεβρουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Εφέτης Γεώργιος Παπαγεωργίου με θέμα "Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και το νομικό πλαίσιο των Δικαστικών Επιμελητών"


Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Εισήγηση - 16 Φεβρουαρίου 2016Την 16η Φεβρουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Σπυρίδων Τσαντίνης με θέμα "Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος στο δίκαιο της αναίρεσης".


Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Εισήγηση - 8 Φεβρουαρίου 2016
Την 8η Φεβρουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χρυσαφώ Τσούκα με θέμα "Η επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα (2201/2003) για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής μέριμνας"


Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Εισήγηση - 2 Φεβρουαρίου 2016Την 2α Φεβρουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα "Η δικηγορική αμοιβή κατά το νέο Κώδικα Δικηγόρων"