Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Εισηγήσεων ΕΕΔ Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017


Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εισηγήσεων της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017. Οι εισηγήσεις γίνονται ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (οδός Ακαδημίας αριθμ. 60) και θα αρχίσουν στις 10 Ιανουαρίου 2017.


1. 10-1-2017:  Β. Σκουρής, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με θέμα: «Νεώτερες εξελίξεις στην Οργάνωση, Δικαιοδοσία και Διαδικασία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως» (κοινή διοργάνωση με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου).

2. 17-1-2017: Κ. Φράγκος, Αρεοπαγίτης ε.τ., με θέμα: «Γιατί δεν είναι ταχεία η Δικαιοσύνη – Προτάσεις επιταχύνσεως». 

3. 24-1-2017: Α. Μαντάκου, Δ.Ν. Δικηγόρος, με θέμα: «Διαφορές μεταξύ Επενδυτικής Διαιτησίας και Εμπορικής Διαιτησίας» (κοινή διοργάνωση με την Ελληνική ΄Ενωση για τη Διαιτησία). 

4. 31-1-2017: Δ. Μπαμπινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: «Ζητήματα από το Μεταβιβαστικό Αποτέλεσμα της Έφεσης». 

5. 7-2-2017: Ι. Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Ακύρωση της Διαιτητικής Αποφάσεως κατ΄ άρθρο 897 αριθμ. 6 ΚΠολΔ». 

6. 14-2-2017: Α. Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Ζητήματα Βάρους Αποδείξεως στο Δίκαιο Αποδείξεως του Καταναλωτή». 

7. 21-2-2017: Δ. Τσιμπανούλης, Δ.Ν. Δικηγόρος, με θέμα: «Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, μπροστά στο φάσμα των «κόκκινων δανείων» - Οι αναζητούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις υπό το πρίσμα των επιπτώσεων των μέτρων για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών Τραπεζών».

8. 28-2-2017: Χ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Τα ένδικα Βοηθήματα και Μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

9. 7-3-2017: Χ. Μιχαηλίδου, Δ.Ν.  Δικηγόρος, με θέμα: «Οι ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις για διαφορές από σύμβαση και από δικαιοπραξία κατά τον Κανονισμό 1215/2012».

10. 14-3-2017: Κ. Μακρίδου, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Η κατ΄ άρθρο 246 ΚΠολΔ συνεκδίκαση υποθέσεων – ειδικότερα ζητήματα μετά την ισχύ του ν. 4335/2015».

11. 21-3-2017: Κ. Χριστοδούλου, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η μεταρρύθμιση του δικαίου των ηλεκτρονικών εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

12. 28-3-2017: Β. Hess, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης – Διευθυντής του Ινστιτούτου Max-Planck για το Διεθνές, το Ευρωπαϊκό και το Ρυθμιστικό Δικονομικό Δίκαιο στο Λουξεμβούργο, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ενώσεως για το Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, με θέμα: «Δικονομική Προστασία των Καταναλωτών» (Prozessualer Verbraucherschutz)». Η εισήγηση θα γίνει στα γερμανικά, αλλά θα υπάρχει πλήρης γραπτή μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά, ενώ στη συζήτηση θα γίνεται διερμηνεία των ερωτήσεων και των απαντήσεων από ελληνικά στα γερμανικά και αντιστρόφως.

13. 4-4-2017: Ε. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Πρόεδρος της Ενώσεως των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με θέμα: «Οι χρονικοί περιορισμοί των αποτελεσμάτων των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας».


14. 25-4-2017: Ε. Κλουδά, Δικηγόρος, Κάτοχος ΜΔΕ στην Πολιτική Δικονομία, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα από την εφαρμογή των νέων δικονομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια».


15. 2-5-2017: Η. Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, με θέμα: «Ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο πεδίο των Ασφαλιστικών Μέτρων».

16. 9-5-2017: Χ. Χασάπης, Δ.Ν. Δικηγόρος, με θέμα: «Δικονομικά Ζητήματα από τη μείωση της υπέρμετρης ποινικής ρήτρας».

17. 16-5-2017: Α. Ρόκας, Δ.Ν. Δικηγόρος, Εντεταλμένος δικασκαλίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: «Η κατάταξη των πιστωτών σύμφωνα με τους νέους κανόνες του ΚΠολΔ και ΠτωχΚ».


18. 23-5-2017: Β. Κυριακίδη, Δικηγόρος, Κάτοχος ΜΔΕ στην Πολιτική Δικονομία, με θέμα: «Προβληματισμοί με αφορμή τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ για την άσκηση της αγωγής»

19. 30-5-2017: Δ. Μανιώτης, Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: «Το ηλεκτρονικό έγγραφο – Επίκαιρες Πρακτικές εφαρμογές».

20. 6-6-2017: L. Cadiet, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο «Παρίσι 1» (Panthéon-Sorbonne), Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Δικονομικού Δικαίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου «André Tunc», Κέντρο για την έρευνα για τη Δικαιοσύνη και τη Δίκη, με θέμα: «Les réformes du système français de justice, entre contraintes économiques et exigencies démocratiques» («Οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στο γαλλικό σύστημα της Δικαιοσύνης, μεταξύ των οικονομικών επιταγών και των δημοκρατικών απαιτήσεων»)». Η εισήγηση θα γίνει στα γαλλικά, αλλά θα υπάρχει πλήρης γραπτή μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά, ενώ στη συζήτηση θα γίνεται διερμηνεία των ερωτήσεων και των απαντήσεων από ελληνικά στα γαλλικά και αντιστρόφως.


 Μπορείτε να κατεβάσετε το Πρόγραμμα Εισηγήσεων ΕΕΔ Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου