Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Εισήγηση - 26 Ιανουαρίου 2016
Την 26η Ιανουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αθηνών Παναγιώτης Μάζης, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Η νέα αναθεώρηση του ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015"Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:


 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ


                                                                                    Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Παναγιώτη Κ. Μάζη
Δ.Ν. Δικηγόρου


με θέμα: Η νέα αναθεώρηση του Κ.Πολ.Δ. με το ν. 4335/2015 

Διάγραμμα της ύλης


Ι. Εισαγωγικά
ΙΙ. Παρατηρήσεις για την επελθούσα αναμόρφωση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων.
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις στο Κεφάλαιο για τη διαταγή πληρωμής.
ΙV. Παρατηρήσεις για την εκούσια δικαιοδοσία.
V.   Παρατηρήσεις για την αναιρετική διαδικασία.
VI. Παρατηρήσεις για την αναγκαστική εκτέλεση.

   α) Αναφορικά με το χρόνο που μεσολαβεί από την κατάσχεση έως τον πλειστηριασμό.
   β) Αναφορικά με την ανακοπή των άρθρων 933 και 936 και την αναστολή της εκτέλεσης.
γ) Αναφορικά ειδικότερα με την ανακοπή κατά της δήλωσης υποκατάστασης στη θέση επισπεύδοντος του άρθρου 973.
δ) Αναφορικά με τις ανακοπές των άρθρων 977.2 και 979
ε) Αναφορικά με την κατάργηση της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.
στ)  Αναφορικά με την εισαγωγή του συστήματος πολλαπλών κατασχέσεων.
ζ) Αναφορικά με την αλλαγή του καταληκτικού χρόνου για αναγγελία.
η) Αναφορικά με την κατάταξη των δανειστών στο επιτευχθέν πλειστηρίασμα.
θ) Αναφορικά με τη λύση των μισθώσεων σε πλειστηριασμό επιχειρηματικών ακινήτων
ι) Αναφορικά με την καθιέρωση δυνατότητας επίσκεψης του αγόμενου σε πλειστηριασμό ακινήτου εκ μέρους ενδιαφερόμενων για πλειοδοσία.

Ο κ. Μάζης ανέφερε ότι η εισήγησή του θα δημοσιευτεί και στο Νομικό Βήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου