Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Εισήγηση - 5 Μαΐου 2015

Την 5η Μαΐου 2015 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Κατηφόρης με θέμα "Η εφαρμογή του άρθρου 34 σημ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 στις ασυμβίβαστες αποφάσεις του ιδίου κράτους-μέλους".
Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Η εφαρμογή του άρθρου 34 σημ. 4 Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 στις ασυμβίβαστες αποφάσεις του ιδίου κράτους μέλους (με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, Salzgitter / Laminorul, C-157/12)

Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης

Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Δικηγόρος

---------------------------------------
  1. Γενικά.
  2. Προϋποθέσεις και συνέπειες εφαρμογής του άρθρου 34 σημ. 4 Καν 44/2001 (ήδη 45 § 1 περ. δ’ Καν 1215/2012).
    1. Αποφάσεις Δικαστηρίων.
    2. Αποφάσεις εκδοθείσες μεταξύ των ιδίων διαδίκων.
    3. Αποφάσεις ασυμβίβαστες μεταξύ τους.
  3. Η απόφαση του ΔΕΕ της 26.9.2013, Salzgitter / Laminorul, C-157/12.
  4. Ιδία θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου