Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Εισήγηση - 24 Μαΐου 2016


Την 24η Μαΐου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα "Νέα αστικοδικονομικά και συνταγματικά δεδομένα στη νεώτερη νομολογία του Αρείου Πάγου για το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης".


Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης:ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Εισηγητής:  Χαράλαμπος Μ. Τσιλιώτης

Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Δικηγόρος

Θέμα: «Νέα αστικοδικονομικά και συνταγματικά δεδομένα στη νεώτερη νομολογία του Αρείου Πάγου για το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης».

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ


Ι. Εισαγωγή – Θέση του ζητήματος

ΙΙ. Η μέχρι πρότινος κυμαινόμενη στάση της νομολογίας του Α.Π. σε σχέση με…
1.      … την νομική φύση της αρχής της αναλογικότητας
2.      … την δέσμευση του δικαστή από αυτήν
3.      … την σημασία της για τον καθορισμό «εύλογης» χρηματικής
            ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης κατ΄ άρθρο 932 Α.Κ.
4.        το αναιρετικώς ελεγκτό της κρίσης του Δικαστηρίου της ουσίας
           σχετικά με το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

ΙΙΙ. Η κριτική στην νομολογία του Α.Π.

IV. Η νεώτερη νομολογία του Α.Π. στο υπό κρίση θέμα.
      1. Οι Α.Π. 1141/2013, 1942/2013, 1043/2014 και 979/2014 παραπεμπτικές
          αποφάσεις των Α1΄και Α2΄ Τμημάτων.
      2. 2.1. H δέσμευση του Δικαστή από την αρχή της αναλογικότητας.
          2.2. Η σημασία της αρχής της αναλογικότητας κατά την δικαιοδοτική κρίση
                  που αφορά τον καθορισμό του ύψους χρηματικής ικανοποίησης.
3.      Οι Ολ. Α.Π. 9/2015 (Πλήρης) και Α.Π. 1406/2015 (Α1΄Τμήμα) αποφάσεις
3.1.            Το «εύλογο» της χρηματικής ικανοποίησης ως αόριστη νομική έννοια;
3.2.            Η δέσμευση του Δικαστή από την αρχή της αναλογικότητας
3.3.            Ζητήματα γενικής θεωρίας της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.
3.4.            Περιεχόμενο και όρια του αναιρετικού ελέγχου κατά το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ. της κρίσης του Δικαστή ουσίας ως προς τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

V. Επίλογος - Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου