Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Εισήγηση - 28 Φεβρουαρίου 2017Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα "Τα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:


ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΜΕΣΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Χ. Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα ΠΕΔΔ)
Δικηγόρος ΑθηνώνΙ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το Σύνταγμα

Α. Νομική φύση

Β. Αρμοδιότητες


ΙΙ. Η δικαστική προστασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Α. Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες.

     1Α. Το ένδικο βοήθημα της έφεσης.

        1Α-1. Γενικές δικονομικές προϋποθέσεις.
        1Α-2. Ειδικές δικονομικές προϋποθέσεις.
        1Α-3. Λόγοι.
        1Α-4. Προδικασία.
        1Α-5. Κύρια διαδικασία.
        1Α-6. Απόφαση.
        1Α-7. Προσωρινή προστασία.

     1Β. Ένδικα μέσα.
        1Β-1. Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας.
        1Β-2. Ανακοπή ερημοδικίας.
        1Β-3. Τριτανακοπή.
        1Β-4. Αίτηση αναθεωρήσεως.
        1Β-5. Αίτηση αναιρέσεως.
        1Β-5.1. Αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου.
        1Β-6. Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας (Ν. 345/1976).
        1Β-7. Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας (ΕΣΔΑ) (Ν. 4055/2012, άρθρο 75).
        1Β-8. Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης (Ν. 4239/2016)

     2. Η αγωγή

     3. Η ανακοπή (ΚΕΔΕ)

     4. Η αίτηση αναγωγής

     5. Η αίτηση καταλογισμού (πόθεν έσχες)

     6. Μορφές επιτάχυνσης της δίκης: πρότυπη δίκη, προδικαστικό ερώτημα, προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιμα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.


Β. Ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας.

     1. Η αίτηση ανακλήσεως.

     2. Η αίτηση αναθεωρήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου