Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Εισήγηση - 16 Φεβρουαρίου 2016Την 16η Φεβρουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Σπυρίδων Τσαντίνης με θέμα "Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος στο δίκαιο της αναίρεσης".Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:Η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος στο δίκαιο
της αναίρεσης

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Διάγραμμα Εισήγησης (16.02.2016)

§ 1.  Εισαγωγικές παρατηρήσεις
§ 2.  Ιστορικοσυγκριτικές αναφορές
§ 3.  Βασική νομοθετική επιλογή: Περιορισμός του αναιρετικού ελέγχου
§ 4.  Γνωσιολογικές δυσχέρειες
§ 5.  Υποστηριζόμενες απόψεις
   Ι.  Διάκριση με κριτήρια λογικά και γνωσιολογικά
   ΙΙ.  Διάκριση με τελολογικά κριτήρια
   ΙΙΙ.  Παραλλαγές της τελολογικής προσέγγισης
   IV. Καθορισμός από το θετικό δίκαιο
§ 6. Ειδικότερος προσδιορισμός της εννοίας «πραγματικό γεγονός»
§ 7.  Η κεντρική θέση
   Ι.  Τι είναι το πραγματικό γεγονός;
   ΙΙ.  Γλωσσική και λογική αντιμετώπιση
§ 8. Περιορισμός του αναιρετικού ελέγχου και «πραγματισμός»
§ 9. Νομολογιακά παραδείγματα
   Ι. Πραγματικά ζητήματα
   ΙΙ. Διδάγματα κοινής πείρας και αναιρετικός έλεγχος
   ΙΙΙ. Κανόνες ερμηνείας των δικαιοπραξιών και αναιρετικός έλεγχος
§10. Ο αναιρετικός λόγος εκ του αρ. 20 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
§11. Ο αναιρετικός λόγος εκ του αρ. 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
§12. Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου