Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Εισήγηση - 8 Φεβρουαρίου 2016
Την 8η Φεβρουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χρυσαφώ Τσούκα με θέμα "Η επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα (2201/2003) για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής μέριμνας"Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:

 

Χρυσαφώ Τσούκα
Αναπλ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών

«Η επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα (2201/2003) για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας» 

Εισαγωγή:  Το (μέχρι τώρα) χρονικό της σχεδιαζόμενης τροποποιήσεως του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα.

Πρώτο μέρος: Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2201/2003.
Α. Διεθνής δικαιοδοσία
Β. Αναγνώριση και εκτελεστότητα
Γ. Συνεργασία μεταξύ των Κεντρικών Αρχών
Δ. Διασυνοριακές υποθέσεις απαγωγής

Δεύτερο μέρος: Προτάσεις βελτιώσεως του Κανονισμού 2201/2003
Α. Ρυθμίσεις περί διεθνούς δικαιοδοσίας
  1. Γαμικές διαφορές
  2. Υποθέσεις γονικής μέριμνας
Β. Εκτελεστότητα
Γ. Ειδικώς περί της επιστροφής του παιδιού
  1. Η διαδικασία του άρθρου ΙΙ
  2. Η εκτέλεση των αποφάσεων περί επιστροφής του παιδιού
Δ. Η εκτέλεση αποφάσεων περί γονικής μέριμνας
Ε. Η συνεργασία των Κεντρικών Αρχών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου