Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Εισήγηση - 2 Φεβρουαρίου 2016Την 2α Φεβρουαρίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα "Η δικηγορική αμοιβή κατά το νέο Κώδικα Δικηγόρων"

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:Η δικηγορική αμοιβή κατά το νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

1          Η αρχιτεκτονική της ρύθμισης των δικηγορικών αμοιβών στο Νέο Κώδικα Δικηγόρων
2          Κυριότερα χαρακτηριστικά της ρύθμισης των δικηγορικών αμοιβών στο νέο Κώδικα δικηγόρων
3          Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης για τη λήψη δικηγορικής αμοιβής
4          Δικαίωμα σε δικηγορική αμοιβή για εξώδικες εργασίες με βάση τον ΚΔικ
5          Αξίωση απόδοσης δαπανών
6          Διάκριση της αξίωσης προς λήψη της δικηγορικής αμοιβής και απόδοση των δαπανών από τη δικαστική εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης
7          Αυξομείωση της δικηγορικής αμοιβής με πρωτοβουλία του δικαστηρίου
8          Μείωση της δικηγορικής αμοιβής επί προφανώς διογκωμένου αιτήματος παροχής έννομης προστασίας
9          Αμοιβή κατά το σύστημα της χρονοχρέωσης (59 ΚΔικ)
10        Εργολαβικό δίκης
11        Γραμμάτιο Προείσπραξης και δικηγορική αμοιβή
12        Υπολογισμός της δικηγορικής αμοιβής σε περίπτωση έλλειψης έγγραφης συμφωνίας
13        Κριτικές παρατηρήσεις στην ισχύουσα ρύθμιση για τις δικηγορικές αμοιβές
14        Μερική κατάργηση του προνομίου των δικηγορικών αμοιβών με το Ν. 4335/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου