Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Εισήγηση - 5 Απριλίου 2016Την 5η Απριλίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Παντελεήμων Ρεντούλης, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας χωρίς την έκδοση αποφάσεω  ασφαλιστικών μέτρων σε Ελλάδα και Γαλλία (Συγκριτική θεώρηση και εννοιολογικές προεκτάσεις)".


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Ενωση Ελλήνων Δικονομολόγων


Εισήγηση Της
5ης Απριλίου 2016

Παντελεήμων Ρεντούλης
Δικηγόρος, ΔΝ


Θέμα
Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας χωρίς την έκδοση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων σε Ελλάδα και Γαλλία
(Συγκριτική θεώρηση και εννοιολογικές προεκτάσεις)


1. Εισαγωγή
1.1. Ορολογικές διευκρινίσεις
1.2. Είδη ασφαλιστικών μέτρων

2. Λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων Χωρίς Απόφαση
2.1. Στη Γαλλία
2.1.1. Τίτλοι
2.1.2. Διαδικασία
2.1.3. Άμυνα του καθ’ ου
2.2. Στην Ελλάδα
2.2.1. Τίτλοι
2.2.2. Διαδικασία
2.2.3. Άμυνα του καθ’ ου

3. Εννοιολογικές προεκτάσεις
3.1. Κρατούντες ορισμοί του ασφαλιστικού μέτρου
3.2. Πρόταση εναλλακτικού ορισμού


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου