Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Εισήγηση - 12 Απριλίου 2016Την 12η Απριλίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτκής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα "Ζητήματα εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου κατά το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο".

Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:

Δημήτριος Α. Τσικρικάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ζητήματα εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου κατά το ευρωπαϊκό δικονομικό
Δίκαιο

Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων στις 12.4.2016


Δ ι ά γ ρ α μ μ α

Ι. Αλλοδαπή και ευρωπαϊκή εκκρεμοδικία
  1. Αναγνώριση αλλοδαπής εκκρεμοδικίας
1.1. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως
1.2. Έννομες συνέπειες αναγνωρίσεως

  1. Έννοια και λειτουργία της ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας
2.1. Προϋποθέσεις επελεύσεως
2.2 Χρόνος επελεύσεως και διάρκεια
2.3. Αντικειμενικά όρια
2.4.Υποκειμενικά όρια
2.5.Έννομες συνέπειες της ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας
2.6.Εκκρεμοδικία και συμφωνία παρεκτάσεως

3.      Αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος της ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας

4.      Λειτουργία της εκκρεμοδικίας κατά την περίπτωση ασκήσεως αγωγής στα δικαστήρια τρίτου κράτους

ΙΙ. Αναγνώριση του ουσιαστικού δεδικασμένου αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως κατά τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012
  1. Η έννοια της αναγνωρίσεως του αλλοδαπού δεδικασμένου
  2. Αποφάσεις, οι οποίες αναπτύσσουν ουσιαστικό δεδικασμένο δεκτικό αναγνωρίσεως
  3. Κωλύματα αναγνωρίσεως αλλοδαπού δεδικασμένου
3.1.  Αντίθεση προς την δημόσια τάξη
3.2.  Η ύπαρξη αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων

ΙΙΙ. Εκκρεμοδικία και δεδικασμένο στο μεταίχμιο εθνικού και ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου