Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Εισήγηση - 19 Απριλιου 2016Την 19η Απριλίου 2016 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα "Η εισαγωγή στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων στην κινητή και στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη (άρθρα 958 §2, 997 §5 ΚΠολΔ)"


Οι εισηγήσεις της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων θα συνεχιστούν μετά τις εορτές, στις 10-5-2016 με τον Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Σαββόπουλο, Μ.Δ.Ε. στη Πολιτική Δικονομία, με θέμα: "Τα γενικά και ειδικά προνόμια της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά το Γαλλικό Δίκαιο σε σύγκριση με το Ελληνικό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο".

Σας Ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! 


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
Η εισαγωγή στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων στην κινητή και στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη (άρθρα 958 § 2, 997 § 5 ΚΠολΔ)

Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Νικόλαος  Μ. Κατηφόρης

Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Δικηγόρος

---------------------------------------

Ι. Γενικά
ΙΙ. Επί του πλειστηριασμού υπάλληλος
ΙΙΙ. Δήλωση συνεχίσεως του πλειστηριασμού
IV. Αναγγελία με ισχύ κατασχέσεως
V. Ανατροπή κατασχέσεως
VI. Συνέπειες της κατακυρώσεως ως προς τις υπόλοιπες κατασχέσεις
VII. Διενέργεια πλειστηριασμών την ίδια ημέρα
VIII. Καταχρηστική επίσπευση πλειστηριασμού
IX. Συντηρητική κατάσχεση πράγματος αναγκαστικά κατασχεμένου
X. Σχέση των πράξεων διαθέσεως και των αλλεπάλληλων κατασχέσεων
XI. Διαχρονικό δίκαιο
XII. Κριτική τοποθέτηση
ΧΙΙΙ. Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου