Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Εισήγηση - 23 Μαΐου 2017Την 23η Μαΐου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων η Δικηγόρος Αθηνών Βασιλική Κυριακίδη, κάτοχος ΜΔΕ στην Πολιτική Δικονομία, με θέμα "Προβληματισμοί με αφορμή τις νέες διατάξεις για την άσκηση της αγωγής".
Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:

Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων
ΔΣΑ, 23 Μαϊου 2017
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
Δικηγόρος Αθηνών,
 Κάτοχος Μ.Δ.Ε. στην Πολιτική Δικονομία

Προβληματισμοί με αφορμή τις νέες διατάξεις
 για την άσκηση της αγωγής

Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α

Α. Ιστορική Αναδρομή
ΠολΔ 1834
α.ν. 44/1967
ΝΔ 958/1971

Β. Εγγύτερα η δικαιϊκή ρύθμιση πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4335/2015 –   Ισχύον Δίκαιο στις Ειδικές Διαδικασίες
Η αγωγή ως διαδικαστική πράξη
Η υποστατή άσκηση της αγωγής
Συμπεράσματα

Γ. Οι τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015 στην τακτική διαδικασία
Η νέα ρύθμιση
Η έννοια της «μη ασκηθείσας» αγωγής
Ειδικά θέματα
Η αγωγή ως όχληση
Διακοπή της παραγραφής
Διευκρινίσεις επί της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4335/2015
Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου