Δευτέρα 1 Μαΐου 2017

Εισήγηση - 25 Απριλίου 2017


Την 25η Απριλίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων η Δικηγόρος Ευτυχία Κλουδά, Υποψήφια Διδάκτωρ, με θέμα "Επίκαιρα ζητήματα από την εφαρμογή των νέων δικονομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια (μετά τον ν. 4335/2015 για τον ΚΠολΔ)"


Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:


ΕΥΤΥΧΙΑ Ε. ΚΛΟΥΔΑ

Δικηγόρος, Κάτοχος ΜΔΕ στην Πολιτική Δικονομία, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίκαιρα ζητήματα από την εφαρμογή των νέων δικονομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια
(μετά το ν. 4335/2015 για τον ΚΠολΔ)


Ομιλία στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων 

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, ώρα 20:00


Διάγραμμα Εισήγησης


1. Αγωγή: κατάθεση και επίδοση, ενέργειες δικαστηρίου

2. Στοιχεία δικογράφου (άρθ. 118, 119 ΚΠολΔ). Ιδίως το ζήτημα αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) στο δικόγραφο

3. Προθεσμία για κατάθεση προτάσεων, αποδεικτικών μέσων και πληρεξουσίων εγγράφων, ζητήματα από τον κίνδυνο απώλειας της προθεσμίας

4. Συζήτηση: αναβολή, ματαίωση, επανάληψη (241, 260, 254 ΚΠολΔ)

5. Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων που τερματίζουν την αντιδικία: παραίτηση από το δικόγραφο και την αξίωση, αποδοχή της αγωγής, συμβιβασμός, Δικαστική Μεσολάβηση (άρθ, 116Α, 209-214Γ, 293)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου