Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Εισήγηση - 2 Μαΐου 2017


Την 2α Μαΐου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης Ηλίας Ηλιακόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής, με θέμα "Προβληματισμοί από τις νέες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο πεδίο των ασφαλιστικών μέτρων"
Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΤΗΣ 2-5-2017


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

      ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Από τον Ηλία Ν. Ηλιακόπουλο, Δρ. Νομικής, Δικηγόρο


1)      Εισαγωγή.
2)      Εύρος της προσωρινής Δικαστικής προστασίας -Έγγραφη προδικασία
- Επιτάχυνση της Δίκης των ασφαλιστικών μέτρων.
3)      Προσωρινή προστασία μελλοντικών απαιτήσεων ή προσδοκίας
Δικαιώματος;
4)      Έγγραφη προδικασία στις Δίκες ασφαλιστικών μέτρων -
Προφορικότητα πρόσθετης παρέμβασης η εξαίρεση. Τροχοπέδη για την
 Επιτάχυνση της Δίκης;
5)      Το παραδεκτό της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπού
Δημοσίου – Μια καινοτομία απορρέουσα από την αρχή της ισότητας των όπλων.
6)      Νομοθετική διατύπωση της προσωρινής έννομης προστασίας χωρίς
προαπόδειξη
7)      Επιτάχυνση της Δίκης με την σύντμηση προθεσμιών για την έκδοση
      απόφασης;
8)      Αυτοτέλεια προσωρινής Διαταγής με την νέα ρύθμιση; Επιτάχυνση της
Δίκης με την νέα διάταξη; Επίτευξη της αρχής προστασίας τρίτων με την δημοσίευση της προσωρινής Διαταγής;
9)      Δυνητική άσκηση κύριας αγωγής κατά την κρίση του Δικαστή.
Κίνδυνος οριστικής επίλυσης διαφοράς με ασφαλιστικά μέτρα; Οδηγεί
 κάτι τέτοιο στην επιτάχυνση της επίλυσης της Διαφοράς;
10)   Διεύρυνση της αιτήσεως του άρθρου 697 και για απορριπτικές
 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.
11)   Στόχοι της νέας εκτελεστικής Διαδικασίας αποφάσεων ασφ. μέτρων
 και προσωρινών Διαταγών.
12)   Προσημείωση υποθήκης και με οριστική απόφαση πέραν από την
 Διαταγή Πληρωμής στο άρθρο 724 Κ.Πολ.Δ.
13)   Συστηματική ενοποίηση των διατάξεων που στοχεύουν προσωρινά
 στην υλική και νομική δέσμευση επίδικων αντικειμένων. ΄Αρθρο 727
 Κ.Πολ.Δ.
14)   Η επίδοση της απόφασης ή το κατασχετήριο αφετηρία της
προθεσμίας για την άσκηση της κύριας αγωγής. Μια ανάσα για τον
 Δικηγόρο. Ανέφικτη η έκδοση αποφάσεων για προσωρινή ρύθμιση σε
  πέντε ημέρες από τη συζήτηση.
15)   Επιτρεπτή η συντηρητική κατάσχεση με το άρθρο 730 όχι μόνο
 πραγμάτων αλλά και απαιτήσεων.
16)   Ασφαλιστικά μέτρα νομής χωρίς δυνατότητα ανάκλησης λόγω
 πρόβλεψης δυνατότητας έφεσης.
17)   Επιτάχυνση της Δίκης- Γράμμα κενό περιεχομένου στην πράξη, στην
 Διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων;
 18)  Δικαιοπολιτικοί στοχασμοί για μια αποτελεσματική δικαστική
προστασία με ασφαλιστικά μέτρα.
      19)  Επίλογος
Ο κ. Ηλιακόπουλος μας ενημέρωσε ότι η εισήγησή του θα δημοσιευτεί στον νομικό τύπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου