Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Εισήγηση - 24 Οκτωβρίου 2017

Την 24η Οκτωβρίου 2017 έκανε εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο Thomas Sutter-Somm, καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Βασιλείας, με θέμα "Κεντρικές πτυχές του ελβετικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και περαιτέρω εξέλιξη μέσω της νομολογίας του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου". Το κείμενο της εισήγησης θα δημοσιευθεί στην Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας.Ακολουθεί το διάγραμμα της εισήγησης:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διάλεξη, 24 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα


Thomas Sutter-Somm, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Βασιλείας (Ελβετία)


Κεντρικές πτυχές του ελβετικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και περαιτέρω εξέλιξη μέσω της νομολογίας του Ομοσπονδιακού ΔικαστηρίουΙ. Εισαγωγή

ΙΙ. Βάσεις

          1. Βασική δομή της πολιτικής δίκης

          2. Διάδικοι και Συμμετοχή Τρίτων

          3. Είδη αγωγών

          4. Δικαίωμα απόδειξης

ΙΙΙ. Η διαδικασία συναινετικής επίλυσης διαφορών

IV. Η τακτική διαδικασία

V. Η απλοποιημένη διαδικασία      

VI. Η συνοπτική διαδικασία

VII. Τελική παρατήρηση

Η μετάφραση έγινε από την Ευτυχία Κλουδά, Δικηγόρο, κάτοχο ΜΔΕ Πολιτικής Δικονομίας, υποψ. Διδάκτορα Νομικής ΕΚΠΑ, τ. Υπότροφο του  Ινστιτούτου Max Planck Λουξεμβούργου, τ. Υπότροφο του  Ινστιτούτου Max Planck Αμβούργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου